Home Hỏi Đáp Go Down With Là Gì

Go Down With Là Gì

2/ Tìm kiếm sự chấp thuận

Ex: Do you think the scheme will GO DOWN WITH the farmers in the area?

Bạn có nghĩ rằng kế hoạch này sẽ nhận được sự chấp thuận từ nông dân trong khu vực không?

3/ Bắt đầu mắc bệnh truyền nhiễm

Ex: Half of Martha’s class has gone down with flu.

Một nửa lớp của Martha đã bị cúm.

Cụm từ và từ liên quan:

be a martyr to sth idiombe green around the gills idiombe hanging idiombe laid up idiombreakbringbring sb out in sthburned outburnt outcatch your death of cold idiomKOrecurrentrelapseseriousshiversortstrikesuccumbunder the weather idiomunresponsive

Cụm từ khác đi với GO

Bạn đang xem: Go Down With Là Gì

*

Related Posts

Blog

Go with là gì?

Blog

Go under là gì?

Blog

Go through with là gì?

Blog

Go round là gì?

Blog

Go past là gì?

Blog

Go out with là gì?

Bài tiếp theo

Abide by là gì ?

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bình luận

Tên

Email

Trang web

POPULAR NEWS

Go down with là gì?

Go in for là gì?

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Virus Và Worm Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Go into là gì?

Go through with là gì?

Go past là gì?

EDITOR”S PICK

*

Dịch thuật công chứng tiếng Hàn chuyên nghiệp

*

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG HỒ SƠ ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

*

Dịch thuật công chứng tài liệu tiếng Pháp chuyên nghiệp uy tín

*

Dịch tiếng Nhật 日本語翻訳| Dịch công chứng tiếng Nhật

CÔNG TY DỊCH THUẬT HANU

Chuyên mục

Recent Posts

No Result
View All Result

Xem thêm: Lưu Khâm Hưng (劉欽興): Clmv Là Gì ? Là Cái Éo Gì??? Lưu Khâm Hưng (劉欽興): Clmv Clv Là Gì

Dịch thuật đa ngôn ngữ

Chuyên mục: Cuộc Sống

Rate this post